Battle for the Light

Seeking the whereabouts of Lady Saharel

Met het nieuwste lid van de groep besloten ze verder te zoeken naar een manier om Lady Saharel te vinden. Er werd gesproken dat ze wellicht in de Scepter tower van Spellgard tevoorschijn zou komen, dus daar gingen de avonturiers een kijkje nemen.

Toen ze daar aankwamen zagen ze een hoge majestueuze toren, maar de opening zat potdicht. Er was rondom de toren geen andere ingang dus besloten ze verder te zoeken naar sporen van Lady Saharel of andere manieren om in de toren te komen. In de ruïne van een andere toren kwamen ze een paar lijken tegen. Hier waren ze erg door geschrokken en ze kwamen ook meteen wererats tegen. Na een felle strijd namen de avonturiers er een gevangen voor informatie. Hij was hier niet erg meegaand in dus besloten ze een deal te sluiten. 100 gold en vrijlating voor informatie die ons in de toren of bij Lady Saharel kon krijgen. Hier ging de rat mee akkoord en ze vernamen dat er veel ondergrondse paden waren die de verschillende torens met elkaar verbinden, dus waarschijnlijk ook de Scepter Tower. Daarnaast waren de wererats ook in strijd met Kobolden die de tunnels lieten instorten, terwijl de wererats ze juist opbouwden!

Ze lieten de wererat vervolgens vrij, maar hadden in het geheim besloten dat zo’n vuil wezen er niet met ons geld vandoor mocht gaan. Ze gingen zijn spoor toen volgen om hem te doden en hun geld terug te nemen. Het spoor van de rat leidde tot een muur waarvan een gedeelte was ingestort en een gedeelte was gerenoveerd. Dit behoorde tot het oude fort van Spellgard.

Toen de avonturiers hier binnentraden bleek dat ze in het hol van de wererats waren! Strijd na strijd werd gevoerd om de vuile rat te vinden en uiteindelijk hadden ze hem. De zwakkeling lag verstopt onder een bed en ze trokken hem eruit, doodde hem en namen hun geld terug. Vervolgens gingen ze zoeken naar een doorgang in het fort met de tunnels, die ze na enkele gevechten gevonden hadden.

Deze tunnels bleken te leiden tot catacomben onder Spellgard. Hier kwamen ze menig undead tegen die we weer ten gronde richtten! In een kamer zagen ze ook voeten steken uit een graf. Ze vermoedden dat het een undead was en naderden dit wezen om hem te doden zonder dat hij hen in de gaten had. Toen de avonturiers naderden bleek dat het wezen in kwestie een mens was! Nadat we hem bevrijd hadden uit zijn gevangenschap in de kist vertelde deze half-elf dat hij Aelar heette en hier was om schatten te verzamelen. De groep avonturiers waarschuwde Aelar van de gevaren van deze catacombes en dat de dood op elke hoek loerde. Ze vertelden hem over Lady Saharel en over de vraag die ze kan beantwoorden als je haar vind. Hij was hierdoor geïntegreerd en toen Caelis vroeg of hij mee wilde reizen ging hij akkoord. Zo geschiedde het dat de groep weer een man sterker was!

De avonturiers reisden en vochtte verder door de catacomben en kwamen uiteindelijk terecht bij een persoon op een stoel. Een stoel gevestigd op doodskisten. Hij stelde zich voor als Barthus en hij vertelde dat hij een vampier was. Hij vertelde dat de groep alleen mocht vertrekken als ze een van hen overgaven als offer aan hem, of ze zouden allen sterven. Nadat de groep onderling had overlegd besloten ze Eladrin aan hem te offeren, met als sluw plan om Eladrin te laten aanvallen als hij dichtbij genoeg was. Hij zou dan back-up krijgen van de rest.

Dit was een list die Barthus niet zag aankomen en het was redelijk effectief. De groep werd door dit gevecht geforceerd om alles uit de kast te trekken en het zag er even naar uit dat de dood loerde, maar ze waren uiteindelijk de overwinnaar. Ze hadden Barthus vastgebonden om hem later te ondervragen nadat ze de kamer hadden onderzocht. In de kamer kwamen ze mooie (Magic) items tegen die ze in beslag namen, maar toen ze zich weer op Barthus wenden, was hij verdwenen als rook voor de zon…

De avonturiers reisden verder en kwamen uiteindelijk uit in de Scepter Tower. Hier werden ze verwelkomd door een magisch gordijn. Ze kwamen er door inspectie achter dat dit gordijn illusies kon opwekken. Na overleg werd besloten dat Shedinn degene zou zijn die als proefkonijn zou fungeren en door het gordijn moest lopen. Na enkele stappen door het gordijn te hebben genomen, kwam Shedinn erachter dat hij spiernaakt was en dat zijn wapens waren verdwenen! Caelis ging meteen overuren draaien om deze magie ongedaan te krijgen, hetgeen hem lukte. Shedinn had klaarblijkelijk zijn wapenrusting nog aan, maar zijn wapen lag op de grond. Het was gelukkig maar een ilussie…

Nadat Shedinn dit gordijn had geactiveerd, kwamen twee tovenaars uit de kamers. Dit waren Palagro en Tevinwerd. Ze waren blij om iets te doen te hebben en vielen de avonturiers aan. Ze vielen als tegenstanders wel mee en ze hadden hen relatief snel uitgeschakeld. Na een discussie over hun leider Morris wilde Caelis deze arme mensen vrijlaten, het waren tenslotte alleen huurlingen. Dit wilden ze echter alleen doen met een betaling en nadat de avonturiers diep in hun buidel hadden getast, gingen de huurlingen ervandoor.

Na flink wat gevechten en het zien van deuren die gesloten waren met een vreemd slot, kwamen ze bij twee vijanden. Dit bleken Morris en een conjuration van Morris via grote pillaren in een cirkel geformeerd aan de zijkant van de kamer. De conjuration wilde Morris blijkbaar uit de weg ruimen en was blijkbaar doorgedraaid. Na dit gesprek even hebben te overhoord, besloten de avonturiers in te grijpen. Morris ging namelijk vechten met zijn conjuration en de groep wilde hier misbruik van te maken door hun te verassen terwijl ze zo druk met elkaar bezig waren.

De conjuration bleek er flink en gevaarlijk uit te zien, maar de avonturiers hadden snel in de gaten dat het vernietigen van de pillaren zou leiden tot het verdwijnen van de conjuration. De groep deelde zich in twee teams. Eentje zou zich richten op het bezighouden van de conjuration, die Morris inmiddels al uit de weg had geruimd. Team twee zou zich richten op het vernietigen van de pilaren.

Na wat rake klappen die team een had opgelopen, waren de pilaren vernietigd en verdween de conjuration. Morris werd toen vastgebonden en klaargemaakt voor ondervraging. Helaas kreeg de groep avonturiers weinig informatie uit hem, voordat hij zichzelf los had gekregen en op de vlucht sloeg. Voordat dit gebeurde hadden ze de kamer al onderzocht en zagen ze een bord met allerlei aantekeningen over indringers; pilaren; de huurlingen; de kleuren van het zand (een lied; 8 coupletten) en het opjagen en vangen van Lady Saharel. Lady Saharel verscheen toen de pilaren waren verwoest en vertelde dat ze van iedereen een vraag zou beantwoorden als beloning, ze moesten wel eerst de toren legen van de indringers.

De avonturiers gingen achter Morris aan, maar hij ontkwam nadat de groep werd tegengehouden door andere vijanden. Uiteindelijk hoorden ze gebulder en een explosie en toen ze op de bovenste verdieping kwamen zagen ze waardoor dit kwam. Het plafond was opgebroken door een (vermoedelijk groot) wezen. Ze reisden toen terug naar de verdieping met Lady Saharel en iedereen kreeg zijn vraag (doch redelijk cryptisch) beantwoord. Vervolgens verdween Lady Saharel. Ze moest een lange tijd rusten na het beantwoorden van de vele vragen en zal waarschijnlijk niet snel retourneren.

De avonturiers besloten toen de deuren met de rare sloten te openen met stukjes metaal die ze hier en daar in de toren hadden gevonden. Hier kwamen ze mooie schatten maar ook gevaarlijke vallen tegen.

De avonturiers reisden terug naar Spellgard en gingen lekker uitrusten van hun zware strijden en hun heldhaftige redding van Lady Saharel.

Comments

lost_shinigami

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.