Battle for the Light

The Beginning of a New Story

Het was een warme zomerdag, toen drie avonturiers toevalligerwijs allemaal een doel voor ogen hadden: Meer kennis over hun lot…

Deze drie avonturiers wilden dit volbrengen door te reizen naar Spellgard samen met Thurr, de karavaanleider. In Spellgard was er namelijk een legende over Lady Saharel. Ze zou één vraag beantwoorden als je haar tegen zou komen, wat maar weinig mensen overkomt. Desondanks wilden ze een poging wagen, ze hadden namelijk allemaal een brandende vraag. Zolang ze hier geen antwoord op hadden, zou hun leven leeg voelen, doelloos. Zonder antwoord zouden ze hun leven niet tot een gelukkig einde kunnen brengen maar zou hun alleen verdriet en leegte opwachten.

Deze drie reizigers waren Caelis, Shedinn en Eladrin. Ze zagen elkaar als weinig anders dan mede-zoekers naar Saharel, maar daar kwam snel verandering in. De karavaan werd menig keer aangevallen door wrede wolven en ander ongedierte. Het was zwaar voor de reizigers maar samen met Thurr wisten ze de karavaan en de andere reizigers te beschermen voor het onheil.

Door deze zware gevechten hebben deze reizigers geleerd elkaar te vertrouwen en hebben ze in stilte besloten om maar met elkaar verder te zoeken. De wereld met zijn wildernis is tenslotte een gevaarlijke plek, en samen hebben ze veel meer kans op slagen.

Toen de groep in Spellgard aankwam, gingen ze direct rusten van de turbulente reis, in een tempel in Spellgard. Dit was niet zo prijzig en Thurr nam hier ook zijn welverdiende rust, voordat hij op terugreis ging naar Fallcrest. Na deze rust gingen de avonturiers op verkenning van de omgeving en op zoek naar meer informatie. Wat wisten de mensen uit de omgeving van Lady Saharel? Waar is de Scepter Tower of Spellgard van de legende? Hoe kunnen we Lady Saharel het beste ‘uitlokken’? Allemaal vragen die in ons leefden, maar antwoorden waren moeilijk te krijgen. Uiteindelijk moest het gros zelf geprobeerd worden…

Toen de avonturiers rond gingen vragen naar manieren om in contact te komen met Lady Saharel, kwamen ze in contact met een mede-zoeker; Jannik. Hij raadde hun aan om een poort op te bouwen, iets buiten de stad van Spellgard. Deze poort was al ruime tijd in verval en opbouw zou Lady Saharel, die sterk verbonden is met Spellgard, misschien aanzetten om te verschijnen. De avonturiers besloten de poort van Spellgard toen op te bouwen, maar ze werden aangevallen door Goblins!

De avonturiers hadden deze Goblins snel verslagen en kwamen erachter dat zijn baas hier in de buurt was. Ze konden het natuurlijk niet op hun hart te krijgen om deze wrede wezens te laten leven en andere zoekers aan te laten vallen, dus ze gingen op de aanval.

Nadat ze het gros van de Goblins in hun grot hadden afgeslacht, kwamen ze bij een trap die naar beneden leidde. De avonturiers vroegen zich af wat we zouden doen en na flink wat gepeins kwamen ze tot het besluit om de Goblins te onthoofden en hun hoofden van de trap af te gooien. Ze hoopten dat dit de resterende Goblins in shock zou brengen, wat hen de overhand in de strijd zou geven. Gelukkig was de kamer aan de onderkant van de trap leeg en konden de avonturiers zonder al te veel problemen vorderen. Hier ging Shedinn ook wat vingers verzamelen voor zijn collectie.

Er was een deur in deze kamer en dit was de deur waar het walgelijke wezen achter schuilde. Het wezen dat achter de aanvallen zat en vernietigd moest worden! Ze stormden naar binnen en vielen hem aan maar ze werden al snel tot een stilstand gebracht door zijn handlangers die ons omsingelden. Nadat ze deze hadden opgeruimd, was hun focus op de baas gericht. Hij zag er groot en vies uit, maar we hadden hem al snel onder de duim. Zonder zijn handlangers stelde hij weinig voor…

Toen de avonturiers overwonnen, zochten ze de gehele ruimte af naar schatten die deze wrede wezens van andere reizigers hadden afgenomen. Reizigers die waarschijnlijk hun einde hadden ontmoet… Uiteindelijk hadden ze mooie schatten gevonden en hadden ze die meegenomen.

Toen ze terug waren gekeerd, gingen ze de poort verder afbouwen en werden ze weer gestoord door wrede Stirges. Deze Stirges betekenden bijna hun einde! Na een zware strijd viel Eladrin op de grond en bloedde bijna dood. Uiteindelijk konden de stirges worden gedood dankzij de heldenmoed die Shedinn en Caelis vertoonden en konden ze Eladrin weer stabiliseren.

Na deze zware gevechten gingen de avonturiers weer even rusten. Thurr was inmiddels weer terug van een karavaanreis en had een dame meegenomen die ook op zoek was naar Lady Saharel. Nadat Thurr haar had voorgesteld en wat geklets kwamen we erachter dat deze dame Lia heette en een elf was. Caelis vroeg direct en spontaan of ze wellicht met hen wilde reizen, samen konden ze tenslotte sterker staan dan alleen. Ze ging hiermee akkoord en de groep avonturiers werd hiermee versterkt.

Comments

lost_shinigami

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.