Battle for the Light

A unexpected request

De reizigers keerden terug en zagen Thurr in de tempel toen ze wilden rusten. Thurr werd vergezeld door een mysterieuze tiefling en ze waren schijnbaar diezelfde dag aangekomen. Thurr vroeg de groep reizigers of ze deze Tiefling wellicht konden helpen in zijn zoektocht naar Lady Saharel, waarop de avonturiers even met hem gingen praten.

Ze kwamen erachter dat deze tiefling Morthos heette en leerden hem wat beter kennen. Ze gaven hem ook te kennen dat Lady Saharel in de nabije toekomst waarschijnlijk niet meer zou opdagen, wegens het feit dat ze heel erg uitgeput was door het beantwoorden van hun vragen. Dit ontmoedigde hem enigszins, maar ze bleven nog even praten.

Uiteindelijk kwamen twee personen op hun af die de avonturiers vaag herkenden. Nadat ze wat dichterbij waren gekomen, herkenden de avonturiers (afgezien van Morthos) hen als Palagro en Tevinwerd, de twee tovenaars die ze hadden gevochten in de Scepter Tower of Spellgard.

Deze twee tovenaars gaven aan in dienst te zijn geweest van de burgemeester van Spellgard, Alexander. Ze waren toen actief als spion bij Morris, omdat ze ongerust waren dat hij pure slechtheid van plan was. Helaas waren ze weinig te weten gekomen, Morris was namelijk een zeer wantrouwend man. Hij kreeg wel regelmatig poststukken en verzond ze ook regelmatig, maar deze waren altijd versleuteld en ontcijferen was lastig en was tot op heden niet gelukt. Daarom wisten ze niet goed wat er gaande was en ze wilden niet overhaast handelen.

Desondanks waren de daden van de avonturiers niet onopgemerkt geweest bij Alexander en hij wilde hen graag spreken, Morthos mocht ook mee.

Eenmaal aangekomen dankte Alexander hen voor hun heldenmoed bij dit probleem en dankte hen voor het bevrijden van Lady Saharel. Hij vroeg hen of de avonturiers deze moed nogmaals wilde tonen in een ander probleem dat Spellgard de laatste tijd teisterde. De handelsroute tussen Spellgard en Fallcrest was namelijk verstoord en dit heeft de stad een flinke klap toegebracht, omdat dit de enigste route is die de stad voorziet van handelswaar. Voedselvoorraden konden nog wel een tijd mee, maar er moest in de nabije toekomst wel wat aan gedaan worden.

De avonturiers, samen met Morthos, gingen akkoord met dit plan en besloten het hard aan te pakken. Ze werden geadviseerd met Thurr te praten, aangezien hij regelmatig reist over dezelfde route.

Thurr kon hun vertellen dat hij de laatste tijd inderdaad veel werd aangevallen door Goblins en dat hij dit enkele malen maar net heeft overleeft. Hij werd bedroefd en vertelde hun hoe erg hij vreesde dat hij een der dagen zou overlijden aan de handen van die vreselijke wezens.

Gewapend met deze kennis en emotie voor de arme reizigers en handelaars van deze route die zijn gestorven of belaagd waren, besloten ze de Goblins de volgende dag aan te vallen en met Thurr mee te reizen om de Goblins te lokken, denkende dat het een handelkaravaan was. Caelis besloot vervolgens om alleen verder te reizen. Het antwoord van Lady Saharel woog zwaar op zijn hart en hij wilde graag antwoorden op de vragen die dit antwoord bij hem opgewekt waren.

Zo gezegd, zo gedaan. Ze hadden een dag (veilig) gereisd, en toen de nacht aanbrak, sloegen ze een tent op. Enige tijd later, sloegen de Goblins genadeloos toe. De avonturiers waren hierop voorbereid en hadden ze in de gaten. Na een flinke strijd, waarbij Thurr bijna om het leven kwam, hadden ze hen verslagen. Ze hadden hierna wat informatie uit een van de Goblins weten te pulken over de locatie van hun kamp en de huidige strijd tussen de Goblins en de Elven die zich tegen hen verzetten, ter bescherming van de handelaars.

De avonturiers besloten de volgende dag, na even meegereisd te hebben met Thurr naar Fallcrest, om door te gaan naar het Elvenkamp. Hier kwamen ze in contact met de oudste en wijste elf van het dorp, die hen representeert. Zijn naam was Cymbiir. Bij hem waren ze te weten dat de zoon van de oudste elf, Akkar, vermist was geraakt, nadat zijn groep in contact kwam met Goblins. Hij zou het ernstig op prijs stellen als ze hem konden vertellen over zijn lot en hem eventueel konden redden. Na wat overleg besloot de groep om bij de elven te overnachten en midden op de dag aan te vallen, als het in het kamp zelf rustig zou zijn.

De volgende dag gingen ze vol moed op pad, en zochten naar het kamp. Na een flinke speurtocht kwamen ze hierop aan. Het was een simpele grot die leidde tot de diepte. Het was afgesloten met een simpele houten deur met aan weerszijden schedels van verschillende origines (van beschaafde oorsprong) op staken. Met een sprankeltje angst, die snel weer was gedoofd, gingen de avonturiers hier naar binnen…

View
Seeking the whereabouts of Lady Saharel

Met het nieuwste lid van de groep besloten ze verder te zoeken naar een manier om Lady Saharel te vinden. Er werd gesproken dat ze wellicht in de Scepter tower van Spellgard tevoorschijn zou komen, dus daar gingen de avonturiers een kijkje nemen.

Toen ze daar aankwamen zagen ze een hoge majestueuze toren, maar de opening zat potdicht. Er was rondom de toren geen andere ingang dus besloten ze verder te zoeken naar sporen van Lady Saharel of andere manieren om in de toren te komen. In de ruïne van een andere toren kwamen ze een paar lijken tegen. Hier waren ze erg door geschrokken en ze kwamen ook meteen wererats tegen. Na een felle strijd namen de avonturiers er een gevangen voor informatie. Hij was hier niet erg meegaand in dus besloten ze een deal te sluiten. 100 gold en vrijlating voor informatie die ons in de toren of bij Lady Saharel kon krijgen. Hier ging de rat mee akkoord en ze vernamen dat er veel ondergrondse paden waren die de verschillende torens met elkaar verbinden, dus waarschijnlijk ook de Scepter Tower. Daarnaast waren de wererats ook in strijd met Kobolden die de tunnels lieten instorten, terwijl de wererats ze juist opbouwden!

Ze lieten de wererat vervolgens vrij, maar hadden in het geheim besloten dat zo’n vuil wezen er niet met ons geld vandoor mocht gaan. Ze gingen zijn spoor toen volgen om hem te doden en hun geld terug te nemen. Het spoor van de rat leidde tot een muur waarvan een gedeelte was ingestort en een gedeelte was gerenoveerd. Dit behoorde tot het oude fort van Spellgard.

Toen de avonturiers hier binnentraden bleek dat ze in het hol van de wererats waren! Strijd na strijd werd gevoerd om de vuile rat te vinden en uiteindelijk hadden ze hem. De zwakkeling lag verstopt onder een bed en ze trokken hem eruit, doodde hem en namen hun geld terug. Vervolgens gingen ze zoeken naar een doorgang in het fort met de tunnels, die ze na enkele gevechten gevonden hadden.

Deze tunnels bleken te leiden tot catacomben onder Spellgard. Hier kwamen ze menig undead tegen die we weer ten gronde richtten! In een kamer zagen ze ook voeten steken uit een graf. Ze vermoedden dat het een undead was en naderden dit wezen om hem te doden zonder dat hij hen in de gaten had. Toen de avonturiers naderden bleek dat het wezen in kwestie een mens was! Nadat we hem bevrijd hadden uit zijn gevangenschap in de kist vertelde deze half-elf dat hij Aelar heette en hier was om schatten te verzamelen. De groep avonturiers waarschuwde Aelar van de gevaren van deze catacombes en dat de dood op elke hoek loerde. Ze vertelden hem over Lady Saharel en over de vraag die ze kan beantwoorden als je haar vind. Hij was hierdoor geïntegreerd en toen Caelis vroeg of hij mee wilde reizen ging hij akkoord. Zo geschiedde het dat de groep weer een man sterker was!

De avonturiers reisden en vochtte verder door de catacomben en kwamen uiteindelijk terecht bij een persoon op een stoel. Een stoel gevestigd op doodskisten. Hij stelde zich voor als Barthus en hij vertelde dat hij een vampier was. Hij vertelde dat de groep alleen mocht vertrekken als ze een van hen overgaven als offer aan hem, of ze zouden allen sterven. Nadat de groep onderling had overlegd besloten ze Eladrin aan hem te offeren, met als sluw plan om Eladrin te laten aanvallen als hij dichtbij genoeg was. Hij zou dan back-up krijgen van de rest.

Dit was een list die Barthus niet zag aankomen en het was redelijk effectief. De groep werd door dit gevecht geforceerd om alles uit de kast te trekken en het zag er even naar uit dat de dood loerde, maar ze waren uiteindelijk de overwinnaar. Ze hadden Barthus vastgebonden om hem later te ondervragen nadat ze de kamer hadden onderzocht. In de kamer kwamen ze mooie (Magic) items tegen die ze in beslag namen, maar toen ze zich weer op Barthus wenden, was hij verdwenen als rook voor de zon…

De avonturiers reisden verder en kwamen uiteindelijk uit in de Scepter Tower. Hier werden ze verwelkomd door een magisch gordijn. Ze kwamen er door inspectie achter dat dit gordijn illusies kon opwekken. Na overleg werd besloten dat Shedinn degene zou zijn die als proefkonijn zou fungeren en door het gordijn moest lopen. Na enkele stappen door het gordijn te hebben genomen, kwam Shedinn erachter dat hij spiernaakt was en dat zijn wapens waren verdwenen! Caelis ging meteen overuren draaien om deze magie ongedaan te krijgen, hetgeen hem lukte. Shedinn had klaarblijkelijk zijn wapenrusting nog aan, maar zijn wapen lag op de grond. Het was gelukkig maar een ilussie…

Nadat Shedinn dit gordijn had geactiveerd, kwamen twee tovenaars uit de kamers. Dit waren Palagro en Tevinwerd. Ze waren blij om iets te doen te hebben en vielen de avonturiers aan. Ze vielen als tegenstanders wel mee en ze hadden hen relatief snel uitgeschakeld. Na een discussie over hun leider Morris wilde Caelis deze arme mensen vrijlaten, het waren tenslotte alleen huurlingen. Dit wilden ze echter alleen doen met een betaling en nadat de avonturiers diep in hun buidel hadden getast, gingen de huurlingen ervandoor.

Na flink wat gevechten en het zien van deuren die gesloten waren met een vreemd slot, kwamen ze bij twee vijanden. Dit bleken Morris en een conjuration van Morris via grote pillaren in een cirkel geformeerd aan de zijkant van de kamer. De conjuration wilde Morris blijkbaar uit de weg ruimen en was blijkbaar doorgedraaid. Na dit gesprek even hebben te overhoord, besloten de avonturiers in te grijpen. Morris ging namelijk vechten met zijn conjuration en de groep wilde hier misbruik van te maken door hun te verassen terwijl ze zo druk met elkaar bezig waren.

De conjuration bleek er flink en gevaarlijk uit te zien, maar de avonturiers hadden snel in de gaten dat het vernietigen van de pillaren zou leiden tot het verdwijnen van de conjuration. De groep deelde zich in twee teams. Eentje zou zich richten op het bezighouden van de conjuration, die Morris inmiddels al uit de weg had geruimd. Team twee zou zich richten op het vernietigen van de pilaren.

Na wat rake klappen die team een had opgelopen, waren de pilaren vernietigd en verdween de conjuration. Morris werd toen vastgebonden en klaargemaakt voor ondervraging. Helaas kreeg de groep avonturiers weinig informatie uit hem, voordat hij zichzelf los had gekregen en op de vlucht sloeg. Voordat dit gebeurde hadden ze de kamer al onderzocht en zagen ze een bord met allerlei aantekeningen over indringers; pilaren; de huurlingen; de kleuren van het zand (een lied; 8 coupletten) en het opjagen en vangen van Lady Saharel. Lady Saharel verscheen toen de pilaren waren verwoest en vertelde dat ze van iedereen een vraag zou beantwoorden als beloning, ze moesten wel eerst de toren legen van de indringers.

De avonturiers gingen achter Morris aan, maar hij ontkwam nadat de groep werd tegengehouden door andere vijanden. Uiteindelijk hoorden ze gebulder en een explosie en toen ze op de bovenste verdieping kwamen zagen ze waardoor dit kwam. Het plafond was opgebroken door een (vermoedelijk groot) wezen. Ze reisden toen terug naar de verdieping met Lady Saharel en iedereen kreeg zijn vraag (doch redelijk cryptisch) beantwoord. Vervolgens verdween Lady Saharel. Ze moest een lange tijd rusten na het beantwoorden van de vele vragen en zal waarschijnlijk niet snel retourneren.

De avonturiers besloten toen de deuren met de rare sloten te openen met stukjes metaal die ze hier en daar in de toren hadden gevonden. Hier kwamen ze mooie schatten maar ook gevaarlijke vallen tegen.

De avonturiers reisden terug naar Spellgard en gingen lekker uitrusten van hun zware strijden en hun heldhaftige redding van Lady Saharel.

View
The Beginning of a New Story

Het was een warme zomerdag, toen drie avonturiers toevalligerwijs allemaal een doel voor ogen hadden: Meer kennis over hun lot…

Deze drie avonturiers wilden dit volbrengen door te reizen naar Spellgard samen met Thurr, de karavaanleider. In Spellgard was er namelijk een legende over Lady Saharel. Ze zou één vraag beantwoorden als je haar tegen zou komen, wat maar weinig mensen overkomt. Desondanks wilden ze een poging wagen, ze hadden namelijk allemaal een brandende vraag. Zolang ze hier geen antwoord op hadden, zou hun leven leeg voelen, doelloos. Zonder antwoord zouden ze hun leven niet tot een gelukkig einde kunnen brengen maar zou hun alleen verdriet en leegte opwachten.

Deze drie reizigers waren Caelis, Shedinn en Eladrin. Ze zagen elkaar als weinig anders dan mede-zoekers naar Saharel, maar daar kwam snel verandering in. De karavaan werd menig keer aangevallen door wrede wolven en ander ongedierte. Het was zwaar voor de reizigers maar samen met Thurr wisten ze de karavaan en de andere reizigers te beschermen voor het onheil.

Door deze zware gevechten hebben deze reizigers geleerd elkaar te vertrouwen en hebben ze in stilte besloten om maar met elkaar verder te zoeken. De wereld met zijn wildernis is tenslotte een gevaarlijke plek, en samen hebben ze veel meer kans op slagen.

Toen de groep in Spellgard aankwam, gingen ze direct rusten van de turbulente reis, in een tempel in Spellgard. Dit was niet zo prijzig en Thurr nam hier ook zijn welverdiende rust, voordat hij op terugreis ging naar Fallcrest. Na deze rust gingen de avonturiers op verkenning van de omgeving en op zoek naar meer informatie. Wat wisten de mensen uit de omgeving van Lady Saharel? Waar is de Scepter Tower of Spellgard van de legende? Hoe kunnen we Lady Saharel het beste ‘uitlokken’? Allemaal vragen die in ons leefden, maar antwoorden waren moeilijk te krijgen. Uiteindelijk moest het gros zelf geprobeerd worden…

Toen de avonturiers rond gingen vragen naar manieren om in contact te komen met Lady Saharel, kwamen ze in contact met een mede-zoeker; Jannik. Hij raadde hun aan om een poort op te bouwen, iets buiten de stad van Spellgard. Deze poort was al ruime tijd in verval en opbouw zou Lady Saharel, die sterk verbonden is met Spellgard, misschien aanzetten om te verschijnen. De avonturiers besloten de poort van Spellgard toen op te bouwen, maar ze werden aangevallen door Goblins!

De avonturiers hadden deze Goblins snel verslagen en kwamen erachter dat zijn baas hier in de buurt was. Ze konden het natuurlijk niet op hun hart te krijgen om deze wrede wezens te laten leven en andere zoekers aan te laten vallen, dus ze gingen op de aanval.

Nadat ze het gros van de Goblins in hun grot hadden afgeslacht, kwamen ze bij een trap die naar beneden leidde. De avonturiers vroegen zich af wat we zouden doen en na flink wat gepeins kwamen ze tot het besluit om de Goblins te onthoofden en hun hoofden van de trap af te gooien. Ze hoopten dat dit de resterende Goblins in shock zou brengen, wat hen de overhand in de strijd zou geven. Gelukkig was de kamer aan de onderkant van de trap leeg en konden de avonturiers zonder al te veel problemen vorderen. Hier ging Shedinn ook wat vingers verzamelen voor zijn collectie.

Er was een deur in deze kamer en dit was de deur waar het walgelijke wezen achter schuilde. Het wezen dat achter de aanvallen zat en vernietigd moest worden! Ze stormden naar binnen en vielen hem aan maar ze werden al snel tot een stilstand gebracht door zijn handlangers die ons omsingelden. Nadat ze deze hadden opgeruimd, was hun focus op de baas gericht. Hij zag er groot en vies uit, maar we hadden hem al snel onder de duim. Zonder zijn handlangers stelde hij weinig voor…

Toen de avonturiers overwonnen, zochten ze de gehele ruimte af naar schatten die deze wrede wezens van andere reizigers hadden afgenomen. Reizigers die waarschijnlijk hun einde hadden ontmoet… Uiteindelijk hadden ze mooie schatten gevonden en hadden ze die meegenomen.

Toen ze terug waren gekeerd, gingen ze de poort verder afbouwen en werden ze weer gestoord door wrede Stirges. Deze Stirges betekenden bijna hun einde! Na een zware strijd viel Eladrin op de grond en bloedde bijna dood. Uiteindelijk konden de stirges worden gedood dankzij de heldenmoed die Shedinn en Caelis vertoonden en konden ze Eladrin weer stabiliseren.

Na deze zware gevechten gingen de avonturiers weer even rusten. Thurr was inmiddels weer terug van een karavaanreis en had een dame meegenomen die ook op zoek was naar Lady Saharel. Nadat Thurr haar had voorgesteld en wat geklets kwamen we erachter dat deze dame Lia heette en een elf was. Caelis vroeg direct en spontaan of ze wellicht met hen wilde reizen, samen konden ze tenslotte sterker staan dan alleen. Ze ging hiermee akkoord en de groep avonturiers werd hiermee versterkt.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.